SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 07/5/2022 đến ngày 13/5/2022

[06/05/2022 17:33]

Tuần 19 đăng ngày 06/5/2022

THỨ BẢY: 07/5/2022

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2022. Điểm tại Hội trường UBND TP.

CHỦ NHẬT: 08/5/2022

- Nghỉ.

THỨ HAI: ngày 09/5/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Đảng ủy. Điểm tại Hội trường Sở (Mời BCH Đảng ủy dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 10/5/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp chi bộ Văn phòng Sở. Điểm tại Hội trường Sở. (Mời các Đ/c Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại trường Đại học Cần Thơ (Từ 10/5 - 13/5)

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp góp ý xây dựng thử nghiệm Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Sở. (P.PTCN&ĐMST, TTTT chuẩn bị nội dung và cùng dự)

THỨ TƯ: ngày 11/5/2022  

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 12/5/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự "Hội thảo lấy ý kiến góp ý sau khi đã triển khai truy xuất nguồn gốc cho 10 sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ". Điểm tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

THỨ SÁU: 13/5/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng thẩm định công nghệ dự án cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới 02 lò hỏa táng tại nghĩa trang nhân dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Điểm tại Hội trường Sở (P. PTCN&ĐMST cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Tổ thẩm định nội dung và kinh phí Đề tài KH&CN “Nghiên cứu tái sử dụng tro xỉ từ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng”. Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLKH, VP cùng dự)

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ