SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hành trình TECHFEST CANTHO 2023 – Xây dựng thực tế ảo không gian hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ.
Để chuẩn bị cho sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ năm 2023 – TECHFEST CANTHO 2023 được diễn ra vào ngày 12 – 13 tháng 12 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho sự kiện.

Trong đó, có hoạt động số hóa 3D/360 thông tin, hình ảnh chi tiết sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP; số hóa các không gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ phục vụ cho xây dựng thực tế ảo không gian hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ đang được thực hiện. Hoạt động nhằm giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố biết đến các không gian hỗ trợ khởi nghiệp của Cần Thơ, cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ sẽ tiếp cận được thông tin. Đồng thời, đây cũng là kênh giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP của thành phố thông qua công nghệ số hóa 3D/360.

Một số hình ảnh về hoạt động số hóa tại các địa điểm:

Ghi hình tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu -ĐH Nam Cần Thơ

Ghi hình thành phố Cần Thơ bằng flycam

 Ghi hình tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

Ghi hình tại Không gian hỗ trợ KN ĐMST - Casti Hub

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ