SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch Làm Việc (Điều chỉnh lần 1) của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024

[09/01/2024 07:46]

Tuần 01

THỨ HAI: ngày 08/01/2024

- 09 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố theo Quy chế làm việc của UBND thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

 - 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ "Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực sản xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ". Điểm tại Phòng họp Sở. (P.PTCN&ĐMST chuẩn bị và cùng dự)

THỨ BA: ngày 09/01/2024

 - 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Khối. Điểm tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động thành phố.

 - 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Tổ thẩm định kinh phí Đề tài KH&CN “Phát hiện và định lượng đồng thời Streptococcus nhóm B, Chlamydia trachomatis và Neisseria gonorrhoeae bằng digital PCR trên thai phụ tại thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Phòng họp Sở. (P.QLKH, VP, TTUD, TTTT cùng dự)

THỨ TƯ: ngày 10/01/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị Công bố kết quả Đề án “Khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) thành phố Cần Thơ” năm 2023. Điểm tại Hội trường UBND TP.

- 14 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Chi bộ. Điểm tại Phòng họp Sở.(Các đ/c Đảng viên chi bộ Văn phòng cùng dự)

 

THỨ NĂM: ngày 11/01/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở. Điểm tại Phòng họp Sở. (Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Bí thư Đoàn thanh niên cơ sở cùng dự)

THỨ SÁU: ngày 12/01/2024

- 09 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Lễ Khai trương Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Cần Thơ. Điểm tại Chi nhánh NHPT khu vực Cần Thơ (63, Phan Đình Phùng, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ