SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch Làm Việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 04/3/2024 đến ngày 08/3/2024

[01/03/2024 16:53]

Tuần 08

THỨ HAI: ngày 04/3/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 05/3/2024

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024. Điểm tại Khu huấn luyện 1/ Bộ CHQS thành phố (Ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 06/3/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện Đề tài KHXH “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh kế cho người khuyết tật tại thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Phòng họp Sở. (P. QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp triển khai thực hiện lập Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ. Điểm tại Phòng họp Sở. (P.PTCN&ĐMST chuẩn bị nội dung và cùng dự)

THỨ NĂM: ngày 07/3/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KHCN “Phát triển, liên kết sản xuất lúa hữu cơ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Phòng họp Sở. (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Điểm tại Hội trường Đoàn ĐBQH&HĐND thành phố.

 - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Đề tài “Xây dựng mô hình dự báo nguy cơ bệnh động mạch vành dựa vào đa hình gen ANRIL kết hợp yếu tố nguy cơ tim mạch”. Điểm tại Phòng họp Sở. (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

THỨ SÁU: ngày 08/3/2024

 - 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Chi bộ Văn phòng Sở. Điểm tại Phòng họp Sở. (Mời các đ/c Đảng viên Chi bộ VP Sở cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KHXH “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp thực thi hiệu quả chính sách chuyển đổi nông nghiệp – nông dân – nông thôn ở thành phố Cần Thơ’. Điểm tại Phòng họp Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

Văn phòng sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ