SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc (Điều chỉnh lần 2) của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 17/3/2024 đến ngày 22/3/2024

[19/03/2024 16:32]

Tuần 10

CHỦ NHẬT: ngày 17/3/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Lễ ký kết hợp tác đào tạo nhân lực ngành điện tử và vi mạch bán dẫn tại TP.Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Sở. (Trưởng các phòng, đơn vị cùng dự)

THỨ HAI: ngày 18/3/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp cho ý kiến dự thảo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại phòng họp trực tuyến tầng 3, VP UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội thảo tham vấn về hoàn thiện chính sách pháp luật xây dựng thương hiệu nông sản. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 19/3/2024

- 09 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước đề tài "Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ nấm bào ngư". Điểm tại Phòng họp Sở. (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp kiểm tra nghiệm thu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ (phần phát sinh). Điểm tại Phòng họp Sở. (VP: đ/c Nhàn, đ/c Thùy; Đơn vị thi công; Tư vấn: QLDA, Thiết kế, Giám sát cùng dự; Tư vấn QLDA chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ: ngày 20/3/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín đi kiểm tra tình hình thực hiện lắp đặt thiết bị in hóa đơn và truyền dữ liệu đối với các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. (Thanh tra Sở, CC TĐC, TTKT cùng dự)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Đề tài KHCN “Ứng dụng công nghệ IoT trong kiểm soát chất lượng nước tuần hoàn ao nuôi lươn theo kỹ thuật không phát thải bùn”. Điểm tại Phòng họp Sở. (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp đóng góp ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 188-BC/BKTTW ngày 29/01/2024 của Ban Kinh tế Trung ương. Điểm tại Phòng họp số 3, VP UBND thành phố.

THỨ NĂM: ngày 21/3/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp nghe báo cáo phương án, kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI. Điểm tại Phòng họp số 3, VP UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: ngày 22/3/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2024. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ