SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc (Điều chỉnh lần 1) của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024

[02/04/2024 10:52]

Tuần 12, cập nhật ngày 02/4/2024

THỨ HAI: ngày 01/4/2024

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp BCH Đảng bộ và lấy ý kiến về rà soát Quy hoạch BCH Đảng bộ. Điểm tại Phòng họp Sở. (BCH Đảng bộ cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 02/4/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 17 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

THỨ TƯ: ngày 03/4/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Đề tài KHCN “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quan trắc cảnh báo chất lượng nước mặt phục vụ nuôi trồng thủy sản tại thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Phòng họp Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự).

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp về tiến độ thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Văn phòng   Đoàn ĐBQH&HĐND thành phố.

THỨ NĂM: ngày 04/4/2024

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín tham dự Tọa đàm giới thiệu Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” và kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thực hiện cho năm 2025. Điểm tại Phòng D201, Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh.

THỨ SÁU: ngày 05/4/2024

- 09 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín chủ trì Hội thảo “Giới thiệu quy trình xét nghiệm SPOTCHECK ứng dụng trong chẩn đoán bệnh trên tôm”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Đề tài KHCN “Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá chạch lửa (Mastacembelus erythrotaenia)”. Điểm tại Phòng họp Sở (P.QLKH, TTTT cùng dự).

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác thông tin và công bố khoa học giữa Tạp chí KH&CN Việt Nam với các Viện nghiên cứu, Trường Đại học khu vực ĐBSCL”. Điểm tại Trung tâm học liệu, Đại học Cần Thơ. (GĐ TTTT cùng dự)

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ