SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Công tác thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Tình hình thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2013 có những chuyển biến tích cực.

Thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ đã thành lập Đoàn thanh tra  theo Quyết định số 631/QĐ-SKHCN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Giám đốc Sở về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Từ ngày 04 tháng 6 năm 2013 đến ngày 11 tháng 7 năm 2013, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại 33 cơ sở ( 08 cơ sở kinh doanh hàng điện – điện tử, 03 cơ sở kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi, 22 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn).

Qua đợt thanh tra, chỉ có 01 cơ sở kinh doanh vi phạm về hành vi không gắn dấu hợp quy CR lên sản phẩm ấm đun siêu tốc khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường. Tình hình vi phạm về định lượng hàng đóng gói sẵn có chiều hướng giảm, cho thấy các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn thành phố đã được các cơ quan ban ngành tuyên truyền và phổ biến cho cơ sở những kiến thức pháp luật cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh của cơ sở.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ