SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thanh tra về đo lường và chất lượng xăng dầu.

[04/04/2013 07:58]

Nhằm mục đích tuyên truyền các quy định liên quan đến việc kinh doanh xăng dầu và để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về xăng dầu, bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng.

Thực hiện theo Quyết định số 77/QĐ-SKHCN ngày 17/01/2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc thanh tra chuyên ngành về đo lường và chất lượng xăng dầu. Đoàn thanh tra Sở tiến hành thanh tra đối với 30 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ, lấy 22 mẫu xăng dầu để kiểm tra chất lượng. Kết quả: Phát hiện 04 cơ sở vi phạm (01 cơ sở vi phạm về đo lường, 03 cơ sở vi phạm về chất lượng). Đoàn Thanh tra đã tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 55.000.000 đồng, buộc thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp 19.190.000 đồng.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài