SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu

[21/04/2015 17:02]

Thực hiện Công văn số 05/BKHCN-TĐC ngày 06/01/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về đo lường trong kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 82/QĐ-SKHCN ngày 23/01/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu.
Từ ngày 27/01/2015 đến 26/3/2015, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu đối với 58 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đoàn đã phát hiên 01 cơ sở vi phạm về sử dụng cột đo xăng dầu hết hạn kiểm định, 02 cơ sở có kết quả kiểm tra mẫu xăng không đạt chất lượng theo quy định. Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở vi phạm trên với tổng số tiền phạt là 56.367.000 đồng.
Qua công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với các cơ sở có hành vi vi phạm, góp phần nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng dầu.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài