SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Văn bản quy phạm pháp luật sắp có hiệu lực

[17/01/2014 09:54]

Nghị định quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.
Nghị định số 211/2013/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 19/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách, quản lý. Nghị định sẽ có hiệu lực vào ngày 10/02/2014.
File đính kèm
4658_ND 211véuadoi107.pdf
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ