SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thanh tra về lĩnh vực chất lượng và nhãn hàng hóa đối với sản phẩm mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em

[20/07/2015 09:09]

Thực hiện Quyết định số 399/QĐ-SKHCN ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc thanh tra về lĩnh vực chất lượng và nhãn hàng hóa đối với sản phẩm mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, từ ngày 21/4 đến ngày 04/6, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra về lĩnh vực chất lượng và nhãn hàng hóa đối với sản phẩm mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em tại 22 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ (14 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm; 08 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em).
 Đoàn Thanh tra đã phát hiện 03 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm vi phạm về chất lượng mũ bảo hiểm chiểm tỷ lệ 21,4%; các sản phẩm mũ bảo hiểm vi phạm đều có độ bền va đập và hấp thu xung động không đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2: 2008/BKHCN). Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 1.612.500 đồng.
Qua công tác thanh tra, Đoàn Thanh tra đã kịp thời phát hiện và xử lý đối với các cơ sở có hành vi vi phạm, góp phần nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh sản phẩm mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với sản phẩm mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em./.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ