SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bộ KH&CN: Tăng cường năng lực tiếp cận công nghệ tiên tiến của CMCN 4.0
Trong năm 2018, Bộ KH&CN sẽ triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đăng ký doanh nghiệp KH&CN, cũng như tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, triển khai các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Ảnh minh họa.

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đưa ra trong buổi Họp báo thường kỳ vừa diễn ra vào chiều 25/1/2018, tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ KH&CN cho biết, năm 2018, ngành KH&CN sẽ tập trung triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là hoàn thiện hành lang pháp lý hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Thứ hai, ưu tiên tăng cường hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN gắn với doanh nghiệp, phát triển theo chuỗi giá trị các sản phẩm trọng điểm của quốc gia có tiềm năng xuất khẩu, giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao.

Thứ ba, rà soát, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đăng ký doanh nghiệp KH&CN; triển khai các nhiệm vụ năng cao năng lực hấp thụ công nghệ tiến tới dịch chuyển trọng tâm và chủ thể của hoạt động nghiên cứu ứng dụng sang khu vực doanh nghiệp.

Thứ tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn đăng ký xác lập quyền và thực thi quyền sở hữu công nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ phát triển và khai thác tài sản trí tuệ.

Thứ năm, ngành KH&CN sẽ hợp tác theo chiều sâu với các đối tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, triển khai các hoạt động hợp tác để hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Thứ sáu, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Thứ bảy, ngành KH&CN sẽ tiếp tục triển khai chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành rà soát, sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức KH&CN công lập.

Thứ tám, sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin KH&CN; đẩy mạnh truyền thông về KH&CN.

Riêng trong quý 1/2018, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN, đồng thời, tổ chức các hoạt động như Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2017; Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam; Hội nghị “Phối hợp hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang”...

Tại buổi họp báo, những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm trong thời gian gần đây như tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; công tác kiểm soát chất lượng xăng E5… cũng đã được lãnh đạo Bộ KH&CN và các đơn vị thuộc Bộ đã trả lời, giải đáp.

www.khampha.vn (ntthang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ