SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Phát triển lâm nghiệp bền vững ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

[18/04/2018 16:46]

Nghiên cứu được thực hiện bởi tác giả nghiên cứu Võ Thị Phương Nhung.

Ảnh minh họa.

Ngành lâm nghiệp giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và môi trường, do vậy phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững là thật sự cần thiết. Phân tích thực trạng phát triển lâm nghiệp ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho thấy: công tác xây dựng, phát triển và bảo vệ tài nguyên rừng đạt được một số kết quả nhất định nhưng còn rất hạn chế, chất lượng rừng thấp và công tác bảo vệ tài nguyên rừng kém; hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp hiệu quả thấp, rời rạc, thiếu quy hoạch; xã hội hóa nghề rừng mới chỉ ở bước đầu chưa đem lại hiệu quả.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể đánh giá phát triển lâm nghiệp ở huyện Can Lộc theo hướng bền vững ở mức độ thấp. Ngành lâm nghiệp huyện Can Lộc cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tận dụng lợi thế và tháo gỡ khó khăn để phát triển theo hướng bền vững.

Tạp chí nông nghiệp &PTNT, số 2/2018
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài