SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chương trình Năng suất quốc gia vào giai đoạn nước rút
Giai đoạn hai năm cuối, Chương trình cần xây dựng điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh.

Hiện có 5.000 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng công cụ cải tiến năng suất. Ảnh: TTXVN.

Ban điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" (Chương trình 712) vừa tổng kết 8 năm hoạt động và đề ra giải pháp của hai năm cuối (2019 - 2020).

Tại hội nghị đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp đã nêu nhiều kết quả đạt được của Chương trình sau 8 năm hoạt động.

Cách đây 10 - 20 năm, việc tiếp cận các hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế (ISO 9.000, ISO 14.000 và các hệ thống tiêu chuẩn khác) chủ yếu các doanh nghiệp nước ngoài áp dụng. Ở trong nước chỉ có một số doanh nghiệp lớn quan tâm. 

Thông qua Chương trình 712, từ năm 2010 đến nay có gần 5.000 doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện các tiêu chuẩn quản lý ISO 9.000, ISO 14.000, công cụ cải tiến năng suất như 5S, Lean hoặc Lean 6 Sixma...

Hoạt động phổ biến kiến thức về năng suất, chất lượng cũng thực hiện thông qua các bài viết, video, giao lưu trực tuyến... để doanh nghiệp hiểu hơn các cách thức tiếp cận chương trình cũng như giá trị của việc áp dụng công cụ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Mục tiêu của chương trình giai đoạn 2016 - 2020, có 60.000 doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. 100% doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực xây dựng và thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng...

Để đạt được, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết trong hai năm cuối, Bộ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần phối hợp chặt với các bộ, ngành, doanh nghiệp xây dựng các điều kiện, cơ chế tài chính, hoàn thiện hành lang pháp lý để hoạt động thuận lợi hơn.

Mặt khác các bộ, ngành cũng cần phối hợp chặt hơn trong việc khởi xướng, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc áp dụng các mô hình, phương pháp và công cụ quản lý, đổi mới công nghệ,... tạo động lực cho doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

vnexpress.net (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ