SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Khảo sát nhu cầu đào tạo chuyên gia năng suất theo chuẩn mực quốc tế
Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo và phát triển chuyên gia năng suất của Việt Nam phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn của các quốc gia tiên tiến trong khu vực

Viện Năng suất Việt Nam dự kiến triển khai chương trình đào tạo chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực quốc tế tại Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Các chuyên gia tham gia chương trình đào tạo sẽ có cơ hội chứng nhận hoàn thành chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực của APO-PS 101:2019.

Để có thông tin triển khai các chương trình đào tạo, Viện Năng suất Việt Nam tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo chuyên gia năng suất theo chuẩn mực quốc tế.

Để biết thêm thông tin về các chương trình đào tạo, xin vui lòng liên hệ: Vũ Hồng Minh (Mrs): 0982 419 883 – Email: vhminh@vnpi.vn.

Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng quyét mã QR để tiến hành khảo sát.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (nhalinh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ