SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thẩm định kinh phí thực hiện Dự án KHCN: “Tuyển chọn giống lúa thơm và chất lượng cao mang nhãn hiệu “Gạo Cần Thơ”
Chiều ngày 29/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cẩn Thơ thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ thẩm định kinh phí thực hiện Dự án KHCN: “Tuyển chọn giống lúa thơm và chất lượng cao mang nhãn hiệu “Gạo Cần Thơ” do TS. Trần Ngọc Thạch làm chủ nhiệm. Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long là cơ quan chủ trì dự án.

Toàn cảnh buổi thẩm định 

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu phát triển sản phẩm gạo đặc thù mang nhãn hiệu “Gạo Cần Thơ” để nâng cao giá trị lúa gạo, sản xuất bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

Dự sẽ tiến hành một số nội dung: Xây dựng bộ tiêu chí về chất lượng cho nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Cần Thơ” và tuyển chọn các giống lúa mới phục vụ phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Cần Thơ”; Xây dựng quy trình canh tác bền vững, đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ cho các giống lúa mới và thích ứng BĐKH; Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ gạo mang nhãn hiệu gạo Cần Thơ theo tiêu chí cánh đồng lớn gắn với xây dựng nông thôn mới; Đề xuất định hướng và giải pháp cho vùng sản xuất và liên kết tiêu thụ lúa hàng hóa.

Thành viên hội đồng

Dự án được thực hiện sẽ nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần tăng tính bền vững và hiệu quả của chuỗi giá trị trong ngành sản xuất lúa gạo tại Cần Thơ; Là cơ sở để nhân rộng những giống lúa được chọn và xây dựng thành công các mô hình sản xuất lúa thương phẩm mang nhãn hiệu “Gạo Cần Thơ” hoạt động hiệu quả tại Cần Thơ và các địa phương khác ở vùng ĐBSCL.

Nhóm nghiên cứu 

Hội đồng đã thống nhất thông qua nội dung và mức kinh phí thực hiện dự án theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần điều chỉnh một số nội dung theo góp ý của thành viên hội đồng.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ