SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Cục Năng lượng nguyên tử
Ngày 28/12/2021, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Cục trưởng phụ trách Trần Bích Ngọc trình bày báo cáo tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Cục Năng lượng nguyên tử.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện các đơn vị: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức, viên chức Cục NLNT.

TS.Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng phụ trách Cục NLNT đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của các đơn vị liên quan và nỗ lực phấn đấu của Ban Lãnh đạo, tập thể công chức, viên chức, Cục NLNT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ KH&CN giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách như: trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22/1/2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư về định mức lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT để làm căn cứ cho việc thẩm định kinh phí xây dựng quy hoạch (nhiệm vụ đột xuất nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 17/9/2021 của Chính phủ); chủ trì triển khai 02 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và 02 nhiệm vụ cấp Bộ khác đảm bảo nội dung và tiến độ quy định; chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các Dự án hợp tác kỹ thuật (TC) với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) giai đoạn 2020-2021,  phối hợp với IAEA và các đơn vị liên quan xây dựng Khung chương trình quốc gia hợp tác với IAEA giai đoạn 2022-2027,… Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Khoa học và Công nghệ, Khối thi đua Tổng Cục, Cục, Ban và Quỹ phát động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, cán bộ, công chức, viên chức của Cục đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khỏe của toàn thể người lao động của Cục trong điều kiện dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Năm 2021, tuy có những biến động trong các chính sách của Nhà nước về cơ cấu tổ chức, bộ máy và gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực cố gắng, 100% công chức, viên chức của Cục đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 08 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Cục NLNT đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ công nhận Danh hiệu thi đua Tập thể Lao động xuất sắc cho 02 đơn vị trực thuộc Cục và Tập thể Cục NLNT.

Trong năm 2022, Cục Năng lượng nguyên tử sẽ tiếp tục tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thành và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt dự thảo Thông tư về định mức lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT; tổ chức lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch để kịp thời triển khai sau khi  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án “Tăng cường hoạt động truyền thông phục vụ phát triển, ứng dụng NLNT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục thực hiện vai trò là cơ quan đầu mối điều phối triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật giữa IAEA và Việt Nam,..

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao những kết quả mà Cục Năng lượng nguyên tử đã đạt được trong năm 2021 và góp ý, đề xuất một số nội dung hợp tác với Cục NLNT trong những năm tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã ghi nhận và chia sẻ với những kết quả mà Cục đạt được trong năm 2021 và mong tập thể Cục NLNT tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2022.

Cục Năng lượng nguyên tử

www.most.gov.vn (ctngoc)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ