SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chạch sông (Macrognathus siamensis)
Chiều ngày 19/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập tổ thẩm định kinh phí Dự án KHCN “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chạch sông (Macrognathus siamensis)”. Tổ thẩm định do ông Trần Đông Phương An – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm tổ trưởng, TS. Nguyễn Quang Trung - chủ nhiệm dự án, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện dự án.

Toàn cảnh buổi thẩm định

Nghiên cứu thực hiện nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi, đảm bảo chủ động được nguồn giống và phát triển nghề nuôi thương phẩm cá chạch sông.

Dự án sẽ tiến hành thực hiện những nội dung: Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ cá chạch sông bố mẹ; Nghiên cứu kỹ thuật kích thích sinh sản cá chạch sông; Nghiên cứu kỹ thuật ương cá chạch sông giai đoạn cá bột lên cá giống; Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chạch sông trong bể lót bạt và giai đặt trong ao; Tập huấn kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chạch sông.

Thành viên tổ thẩm định

Ban chủ nhiệm

Dự án được thực hiện sẽ cung cấp sản phẩm sạch, chất lượng cho người tiêu dùng, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước trong các thủy vực, gắn kết được giữa sản xuất và tiêu thụ, đa dạng hóa đối tượng nuôi, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Tổ thẩm định đã thông qua nội dung và mức kinh phí thực hiện dự án theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần điều chỉnh một số nội dung theo góp ý của thành viên tổ thẩm định.

ctngoc

Sở KH&CN TP Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ