SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xây dựng DNA mã vạch cây dâu Hạ Châu của thành phố Cần Thơ
Sáng ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài “Xây dựng DNA mã vạch cây dâu Hạ Châu của thành phố Cần Thơ”. Hội đồng do ông Trương Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng. Ths. Đoàn Thị Hồng Quyên làm chủ nhiệm. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

 Toàn cảnh buổi họp

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu giải trình tự và phân tích vùng DNA mã vạch đặc trưng của cây dâu Hạ Châu của TP.Cần Thơ.

Nội dung thực hiện đề tài bao gồm: Khảo sát và thu mẫu lá từ cây dâu đầu dòng dâu Hạ Châu tại Phong Điền, TP.Cần Thơ và các loại dâu khác; Trích ly DNA; Phân lập vùng DNA mã vạch; Giải trình tự vùng DNA Mã vạch được phân lập; Phân tích vùng trình tự DNA đặc trưng của dâu Hạ Châu so với các loại dâu khác. Thiết kế dấu phân tử khuếch đại vị trí đặc trưng của dâu Hạ Châu; Đăng ký trình tự DNA mã vạch của dâu Hạ Châu.

Thành viên hội đồng

Qua thời gian triển khai, các nội dung của đề tài được triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra. Các sản phẩm đạt được đúng với yêu cầu chất lượng, số lượng như trong thuyết minh.

Dự kiến những nội dung còn lại cần thực hiện trong thời gian tới: Phân tích vùng trình tự DNA đặc trưng của dâu Hạ Châu so với các loại dâu khác. Thiết kế dấu phân tử khuếch đại vị trí đặc trưng của dâu Hạ Châu; Đăng ký trình tự DNA mã vạch của dâu Hạ Châu.

Ban chủ niệm 

Hội đồng đánh giá cao kết quả giữa kỳ của đề tài, thực hiện đúng tiến độ và thống nhất cho đề tài tiếp tục thực hiện giai đoạn còn lại.

ctngoc

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ