SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ
Chiều ngày 1/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập Tổ chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả sản phẩm phần mềm Dự án KHCN “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ”. Tổ chuyên gia do ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm tổ trưởng. KS. Trần Thế Duy làm chủ nhiệm dự án. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp

Dự án thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc đăng ký và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ dựa trên mã QRCode. Xây dựng hệ thống thông tin và các công cụ hỗ trợ phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ dựa trên mã QRCode. Triển khai thử nghiệm đăng ký nguồn gốc cho 10 sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ.

Thành viên tổ chuyên gia 

Nội dung dự án bao gồm xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và các công cụ hỗ trợ phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ dựa trên mã QRCode; Triển khai thử nghiệm đăng ký nguồn gốc cho 10 sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ; Đánh giá mức độ đáp ứng của giải pháp bởi người dùng, tổng kết và đánh giá hiệu quả của dự án.

Ban chủ nhiệm

Dự án đã xây dựng hoàn chỉnh mô hình cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và các công cụ hỗ trợ phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ dựa trên mã QRCode. Triển khai thử nghiệm đăng ký nguồn gốc cho 17 sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ. Thực hiện điều tra, đánh giá mức độ đáp ứng của giải pháp bởi người dùng cá nhân và doanh nghiệp.

Tổ chuyên gia đã thông qua dự án trên cơ sở góp ý chỉnh sửa một số nội dung để Ban chủ nhiệm hoàn thiện sản phẩm phần mền của dự án.

ctngoc

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ