SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2023 - Lĩnh vực Xã hội
Sáng ngày 05/7/2022, Sở KH&CN thành phố Cần Thơ tổ chức họp Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2023 – thuộc lĩnh vực xã hội.

Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố trong lĩnh vực xã hội năm 2023 bao gồm: (1) Dịch chuyển lực lượng lao động nông nghiệp các huyện sang công nghiệp, dịch vụ ở thành phố Cần Thơ đến 2030; (2) Thực hiện chính sách đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp ở thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp; (3) Giải pháp nâng cao khả năng làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố ở Cần Thơ; (4) Thực trạng và giải pháp hỗ trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại thành phố Cần Thơ; (5) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao đời sống kinh tế của đồng bào Khmer tại thành phố Cần Thơ; (6) Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về chuyển đổi số và ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Cần Thơ.

Thành phần Hội đồng là các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý có kinh nghiệm thực tiễn thuộc lĩnh vực kinh tế - chính sách, đơn vị dự kiến thụ hưởng kết quả nghiên cứu.

Hội đồng phân tích, thảo luận và đánh giá các đề xuất đặt hàng về tính cấp thiết, tính liên ngành, tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra trong đề xuất đặt hàng, khả năng không trùng lắp đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các chương trình, đề án của địa phương đã và đang thực hiện, nhu cầu huy động nguồn lực để thực hiện, phương án tổ chức thực hiện, thời gian và nhu cầu kinh phí thực hiện. Qua đó, Hội đồng đã đưa ra kiến nghị những nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng, làm cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp danh mục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2023.

Sở KH&CN Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ