SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xây dựng mô hình canh tác nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sản xuất cây ăn trái ở thành phố Cần Thơ
Chiều ngày 21/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức họp Tổ thẩm định kinh phí đề tài "Xây dựng mô hình canh tác nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sản xuất cây ăn trái ở thành phố Cần Thơ”. Tổ thẩm định do ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm tổ trưởng. GS.TS. Ngô Ngọc Hưng làm chủ nhiệm đề tài. Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp

Nghiên cứu thực hiện nhằm nâng cao tính bền vững phì nhiêu đất và chất lượng trái cho 03 loại cây ăn trái (sầu riêng, xoài, nhãn) bằng biện pháp sử dụng phân hữu cơ vi sinh phối hợp với phân NPK ở TP. Cần Thơ; Nâng cao hiệu quả sử dụng nước tưới và hiệu quả phân bón cho 03 loại cây ăn trái bằng biện pháp tưới nhỏ giọt với công nghệ IoT.

Thành viên tổ thẩm định

Nội dung nghiên cứu bao gồm: Điều tra hiện trạng canh tác và khảo sát đất; Xây dựng công thức NPK và bón phân hữu cơ; Nghiên cứu phân hữu cơ vi sinh; Xây dựng mô hình cung cấp phân ure bằng tưới nhỏ giọt; Xây dựng khung tích hợp đánh giá chất lượng đất; Thực hiện mô hình trình diễn, tổ chức hội thảo và tập huấn địa phương để chuyển giao kỹ thuật và kết quả nghiên cứu.

Ban chủ nhiệm 

Đề tài được thực hiện sẽ đưa ra khuyến cáo cho sự phối hợp giữa các nhân tố phân bón vô cơ, hữu cơ vi sinh và mạng lưới kết nối vạn vật IoT vào hệ thống tưới nhỏ giọt, là giải pháp giảm thấp chi phí đầu vào (nước tưới, nhiên liệu, lao động và phân bón), gia tăng tính bền vững của hệ thống sản xuất, kéo dài thời gian khai thác cây trồng có giá trị như sầu riêng, nhãn, xoài.

Tổ thẩm định đã thông qua nội dung và mức kinh phí thực hiện đề tài theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần điều chỉnh một số nội dung theo góp ý của thành viên tổ thẩm định.

nhnhanh

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ