SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm từ dâu Hạ châu

[24/08/2023 14:22]

Ngày 24/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm từ dâu Hạ châu” do ThS. Nguyễn Hồng Xuân làm chủ nhiệm, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ làm cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của dự án là nhằm Nghiên cứu đánh giá cơ bản toàn diện về giá trị sử dụng; Tính đặc trưng và tính an toàn của trái dâu Hạ châu; Hoàn thiện quy trình và cung cấp thông tin về chất lượng, thời hạn sử dụng; thị hiếu của người tiêu dùng cho sản phẩm nước ép dâu Hạ Châu và nước dâu Hạ Châu có gas có cồn ; tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng gia tăng, nâng cao giá trị sử dụng cho trái dâu Hạ Châu. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống của người nông dân trồng dâu.

Qua thời gian triển khai thực hiện, Ban chủ nhiệm dự án đã hoàn thiện các nội dung: Nghiên cứu xử lý, tồn trữ nguồn nguyên liệu dâu Hạ Châu; Hoàn thiện và phát triển quy trình chế biến sản phẩm nước ép dâu; Hoàn thiện và phát triển quy trình chế biến sản phẩm nước ép dâu có gas có cồn; Đánh giá thị hiếu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thu được; Chuyển giao sản xuất thử nghiệm cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Ban chủ nhiệm dự án, sản phẩm nước uống từ dâu Hạ châu đạt chất lượng theo QCVN 6-2: 2010/BYT; thời gian bảo quản đến 6 tháng vẫn đảm bảo an toàn về mặt vi sinh ở hai điều kiện tồn trữ là 10oC và 5 tháng ở điều kiện 30oC.

Kết quả đạt được từ dự án sẽ là nền tảng cho việc phát triển sản phẩm mới, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc thù của địa phương phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Sở KH&CN (tnttrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài