SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào ngày 06/9/2023.
Tham dự buổi làm việc, có Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ KH&CN, Ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ; về phía EVNGENCO2 có Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2, Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng giám đốc EVNGENCO2, cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, EVNGENCO2.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ KH&CN

Tại buổi làm việc đại diện EVNGENCO2 đã báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ tại Tổng công ty Phát điện 2 giai đoạn 2018 – 2023

Cụ thể, trong giai đoạn 2018 - 2023, lãnh đạo EVNGENCO2 đã chỉ đạo, điều hành thực thi hiệu quả các cơ chế chính sách đổi mới quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); các chương trình, nhiệm vụ KH&CN trọng điểm đã được tập trung triển khai mạnh mẽ theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp và lãnh đạo Tổng công ty, Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP cũng đã ban hành tại Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 18/4/2022. Bên cạnh đó, Quỹ phát triển KHCN trong Công ty mẹ EVNGENCO2 cũng đã được HĐQT Tổng công ty thành lập tại Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 24/3/2022.

Toàn cảnh buổi làm việc

Song song đó, Công tác xây dựng các đề án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin phù hợp được triển khai và các hoạt động về sáng kiến được đẩy mạnh mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng năng suất lao động, giảm thời gian, giảm sức lao động của CBCNV. Sáng kiến kỹ thuật của các Đơn vị cũng đã góp phần đảm bảo chế độ vận hành an toàn, tin cậy cho các tổ máy phát điện trong EVNGENCO2. Các sáng kiến đều thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo của CBCNV trong nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào thực tế, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh trong EVNGENCO2.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, nhiều đề tài nghiên cứu KH&CN cấp cơ sở được triển khai điển hình như Đề tài: “Nghiên cứu giải pháp lắp đặt bổ sung hệ thống giám sát nhiệt độ séc măng các ổ trục của máy phát điện NMTĐ A Vương” giai đoạn 1 đã thực hiện cho tổ máy H1 năm 2019 và thực hiện giai đoạn 2 cho tổ máy H2 trong lần đại tu tổ máy vào năm 2021; các Đề tài: “Thiết kế hệ thống giám sát hệ thống áp lực lò hơi” và đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các thông số vận hành chính” của tất cả 04 tổ máy cũng được Công ty Nhiệt điện Hải Phòng kết hợp triển khai thực hiện trong quá trình đại tu tổ máy từ năm 2019 đến năm 2022.

Trong năm 2023, EVNGENCO2 tiếp tục đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật (dự kiến có khoảng trên 100 sáng kiến được công nhận) và triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được HĐQT Tổng công ty thông qua chủ trương, định hướng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2023 của EVNGENCO2 tại Quyết định sổ 44/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2023.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Sở KH&CN (tnttrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ