SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện tử cảm biến, quản lý hệ thống mạng lưới các tuyến ống cấp nước và giám sát chất lượng nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn
Ngày 07/9/2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện tử cảm biến quản lý hệ thống mạng lưới các tuyến ống cấp nước và giám sát chất lượng nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn” do KS. Nguyễn Hữu Lộc làm chủ nhiệm, Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn là đơn vị chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của Dự án là nhằm thiết kế xây dựng thành công hệ thống quản lý và giám sát mạng lưới cấp nước và các chỉ tiêu chất lượng nước tại các trạm cấp nước thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên và làm chủ công nghệ tiên tiến trong các hoạt động sản xuất của Công ty.

Nội dung thực hiện của dự án bao gồm: xây dựng hệ thống giám sát thông số lưu lượng, áp lực nước trên mạng lưới các tuyến ống cấp nước của nhà máy; xây dựng hệ thống quan trắc các thông số cấp nước tại các trạm cấp nước của nhà máy; xây dựng hệ thống phần mềm SCADA để giám sát và điều khiển hệ thống; tổ chức các buổi tập huấn và hội thảo chia sẻ kinh nghiệm.

Dự kiến khi hoàn thiện Dự án sẽ giúp giám sát số liệu và cảnh báo các điểm đo 24/24 trên hệ thống tuyến ống để: điều chỉnh kịp thời và nhanh chóng lưu lượng và áp lực nước tại từng thời điểm trong ngày, giảm điện năng tiêu thụ tại các trạm bơm cấp nước; kịp thời phát hiện các sự cố trên tuyến ống (rò rỉ, bể ống), giảm tỷ lệ thất thoát; phân chia thất thoát theo từng vùng với các thiết bị giám sát lưu lượng và áp lực trong từng vùng để biết được vùng nào gặp sự cố.

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn mà dự án mang lại, Dự án được Hội đồng thông qua để Ban chủ nhiệm triển khai.

Sở KH&CN (tnttrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ