SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu chế tạo tấm bê tông nhẹ thân thiện môi trường, sử dụng tro bay và xỉ lò đốt rác từ Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Cần Thơ

[15/09/2023 15:19]

Nhằm tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN “Nghiên cứu chế tạo tấm bê tông nhẹ thân thiện môi trường, sử dụng tro bay và xỉ lò đốt rác từ Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Cần Thơ”, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã có buổi họp Hội đồng vào ngày 15/9/2023.

Tiến sĩ Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng, kết luận buổi họp

Nghiên cứu thực hiện nhằm chế tạo tấm bê tông nhẹ sử dụng tro bay và xỉ lò đốt rác của Nhà máy xử lý chất thải rắn của thành phố Cần Thơ với vai trò là cốt liệu và thay thế hàm lượng lớn xi măng pooc lăng; Đánh giá các tính chất cơ lý của sản phẩm và tác động của sản phẩm đối với môi trường theo thời gian sử dụng.

 Thành viên hội đồng

Đề tài sẽ tiến hành nội dung: Đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu; Thu thập và phân tích thành phần của Tro bay từ nhà máy xử lý; Ứng dụng phương pháp xấp xỉ thống kê trong tối ưu hóa điều kiện chế tạo bê tông nhẹ chịu lực sử dụng tro bay và hạt vi cầu rỗng thay thê xi măng và cốt liệu; Đánh giá hàm lượng Tro bay có thể thay thế xi măng trong bê tông; Nghiên cứu chế tạo cốt liệu nhẹ từ tro bay, tro xỉ nhằm thay thế cốt liệu cát cho bê tông nhẹ; Nghiên cứu chế tạo cốt liệu nhẹ từ tro bay, tro xỉ nhằm thay thế cốt liệu cát cho bê tông nhẹ; Nghiên cứu chế tạo bê nhẹ sử dụng cốt liệu nhẹ từ ND 5 làm cốt liệu thay thế các tự nhiên; Nghiên cứu một số tính chất của bê tông nhẹ chịu lực sử dụng cốt liệu nhân tạo thay thế cốt liệu tự nhiên; Xây đoạn tường và đánh giá các tình chất cơ lý và tác động môi trường của bê tông theo thời gian sử dụng; Đánh giá hiệu quả kinh tế.

Ban chủ nhiệm

Hội đồng do Tiến sĩ Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Đào Vĩnh Ái và TS. Trần Tuấn Anh đồng chủ nhiệm. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn chỉnh thuyết minh.

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài