SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Infographic: Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật của thành phố năm 2023

[23/01/2024 16:01]

Năm 2023 đã khép lại với nhiều sự kiện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật có sức ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội của thành phố. Dưới đây là 09 hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong năm do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ triển khai thực hiện.

CASTI
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ