SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu và ứng dụng quy trình công nghệ PCR-SPOTCHECK (PCRsc) để chẩn đoán sàng lọc virus đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng

[24/01/2024 08:23]

Sáng ngày 24/01/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đề tài KHCN: “Nghiên cứu và ứng dụng quy trình công nghệ PCR-SPOTCHECK (PCRsc) để chẩn đoán sàng lọc virus đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng”. Hội đồng do Tiến sĩ Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm chủ tịch hội đồng. Ông Ngô Quốc Nam làm chủ nhiệm đề tài. Công Ty Cổ Phần Phù Sa Genomics là đơn vị chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp

Tại buổi làm việc, đại diện Công Ty Cổ Phần Phù Sa Genomics đã báo cáo cụ thể về đề tài Nghiên cứu và ứng dụng quy trình công nghệ PCR-SPOTCHECK (PCRsc) để chẩn đoán sàng lọc virus đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng.

Đề tài thực hiện nhằm xây dựng được quy trình chần đoán PCR-SPOTCHECK'(PCRsc) thay thế cho Real time PCR; Áp dụng quy trình PCR-SPOTCHECK (PCRsc) này để chẩn đoán các tác nhân gây bệnh.

Ban chủ nhiệm

Nội dung thực hiện đề tài gồm: Xây dựng mô hình hoạt động của quy trình chẩn đoán PCRsc; Ứng dụng quy trình chẩn đoán PCR-SPOTCHECK để phát hiện virus WSSV trên tôm thẻ chân trắng.

Thành viên hội đồng

Ông Ngô Quốc Nam - Chủ nhiệm đề tài hướng dẫn sử dụng thiết bị PCR

Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả, cá nhân tác giả và Công ty Cổ phần Sù Sa Genomics. Đây là nghiên cứu khoa học rất có ý nghĩa và có giá trị thực tiễn trong việc hỗ cho người nuôi tôm thẻ chân trắng ở ĐBSCL và cả nước kiểm soát dịch bệnh,... Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa lại một số nội dung và hoàn thiện báo cáo theo góp ý của thành viên hội đồng.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ