SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ

[28/02/2024 08:59]

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ.

Để Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ đi vào hoạt động, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường – Phó Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu “Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ hoạt động theo phương châm chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Ban Giám đốc và cán bộ Trung tâm phân công nhiệm vụ cụ thể, giám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy chế phối hợp, quy định về quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Từng công chức, viên chức Trung tâm nâng cao năng lực công tác và tinh thần phục vụ nhân dân, biết nói: “Xin chào, xin lỗi và xin cảm ơn”; “Làm tròn bổn phận, làm hết việc chứ không hết giờ”. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố rà soát các thủ tục hành chính để cắt giảm, đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục và thời gian giải quyết; tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp; đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo thành phố về xây dựng nền hành chính phục vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cuối cùng, đề nghị các cấp Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và nhân dân thành phố quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ và tăng cường công tác giám sát, tham gia góp ý để Trung tâm hoạt động hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân.”

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Bộ phận Giám sát, Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

Trung tâm bố trí 02 tầng làm việc để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức: Tầng trệt bao gồm 10 đơn vị (Sở Xây dựng: 59 thủ tục; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 119 thủ tục; Sở Giao thông vận tải: 124 thủ tục; Sở Y tế: 133 thủ tục; Sở Nội vụ: 98 thủ tục; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 134 thủ tục; Sở Tài nguyên và Môi trường: 93 thủ tục; Sở Thông tin và Truyền thông: 36 thủ tục; Sở Công Thương: 125 thủ tục; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ: 31 thủ tục); Tầng 1 bao gồm 06 đơn vị (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 89 thủ tục; Sở Khoa học và Công nghệ: 53 thủ tục; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 133 thủ tục; Sở Giáo dục và Đào tạo: 78 thủ tục; Sở Ngoại vụ: 05 thủ tục; Sở Tư pháp: 120 thủ tục).

Trước đây, người dân muốn làm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị nào thì phải đến đơn vị đó. Tuy nhiên, kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2024, toàn bộ thủ tục hành chính này sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ, số 109, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ