SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xây dựng mô hình quản trị thành phố thông minh cho thành phố Cần Thơ

[29/02/2024 08:52]

Nhằm tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố “Xây dựng mô hình quản trị thành phố thông minh cho thành phố Cần Thơ”, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã có buổi họp Hội đồng vào sáng ngày 29/02/2024.

Toàn cảnh buổi họp

Hội đồng do Tiến sĩ Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Phan Đình Khôi làm chủ nhiệm đề tài. Trường Kinh tế - Đại học Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.


Thành Viên hội đồng

Tại buổi họp, Ban chủ nhiệm đã trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài về mục tiêu, tổng quan, kinh nghiệm, cách tiếp cận, phương pháp, sản phẩm của đề tài, và đề xuất.

Ban chủ nhiệm 

Đề tài có tính mới, có khả năng ứng dụng, sản phẩm phù hợp và có tính thực tiễn cao.

Trên cơ sở trình bày của Ban chủ nhiệm, Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ