SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
25/08/2023 15:55
Nghiên cứu do các tác giả Vũ Minh Đức, Nguyễn Thanh Liêm, Đặng Thị Kim Chi, Nguyễn Châu Giang đang công tác tại Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam thực hiện.
25/08/2023 16:07
Nghiên cứu do nhóm tác giả Đàm Thị Thu Hằng, Nguyễn Hữu Duy, Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Liên Hương, Đỗ Gia Tuyển, Đặng Thị Việt Hà, Đỗ Trường Minh, Trịnh Tố Linh thực hiện.
23/08/2023 10:52
Nghiên cứu do nhóm tác giả Nguyễn Hồng Hạnh, Bùi Thị Vân Anh, Nguyễn Công Khẩn thực hiện.
23/08/2023 10:33
Nghiên cứu do nhóm tác giả Lê Thị Thu Hằng, Lương Quang Anh, Nguyễn Như Sơn thực hiện.
23/08/2023 10:43
Nghiên cứu do nhóm tác giả Nguyễn Hồng Hảo, Lê Thị Bình, Nguyễn Hải Anh thực hiện.
23/08/2023 10:27
Nghiên cứu do nhóm tác giả Nguyễn Hải An, Nguyễn Như Lâm, Trần Đình Hùng, Ngô Tuấn Hưng thực hiện.
24/08/2023 10:13
Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Phương Sinh, Bế Thị Hoa, Cao Thị Quỳnh Anh, Hoàng Quốc Huy thực hiện.
24/08/2023 09:52
Nghiên cứu do các tác giả Phạm Quang Dương, Hoàng Thị Hương, Lê Ngọc Tuyến thực hiện.
24/08/2023 09:43
Nghiên cứu do các tác giả Phan Hồng Long, Vũ Mạnh Hoàn, Trần Đức Tâm, Trần Anh Quỳnh, Nguyễn Phạm Anh Hoa, Phạm Thị Hải Yến thực hiện.
24/08/2023 09:32
Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Văn Tiệp, Phạm Nguyễn Nghĩa Đô, Hồ Chí Thanh thực hiện.
24/08/2023 09:21
Nghiên cứu do các tác giả Đoàn Lê Vinh, Lê Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Phan,Nguyễn Thành Luân, Phạm Vũ Anh Quang, Ngô Đức Quang, Nguyễn Văn Đạt, Vũ Đình Thắng, Đỗ Trọng Hùng thực hiện.
24/08/2023 10:32
Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Thị Thanh Tú, Tô Thị Vân Giang thực hiện.
24/08/2023 10:24
Nghiên cứu do các tác giả Đỗ Mạnh Hùng, Vũ Văn Cường, Đinh Trọng Tuyên thực hiện.
24/08/2023 10:19
Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Trọng Thiện, Hoàng Phương, Đặng Đức Long, Trần Đình Trung, Nguyễn Văn Song thực hiện.
24/08/2023 09:07
Nghiên cứu do các tác giả Trần Đức Tâm, Phạm Duy Hiền, Vũ Mạnh Hoàn, Trần Xuân Nam, Nguyễn Thọ Anh, Phan Hồng Long, Nguyễn Công Sơn, Hồ Tuấn Hoàng thực hiện.
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Sau Cuối
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ