SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và địa phương

[12/11/2018 08:15]

Kế hoạch nhằm phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan sâu rộng về nội dung của các Luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua, các văn bản của Trung ương và địa phương; Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, bảo đảm pháp luật được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua và Kế hoạch số 39/KHUBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và thực hiện Quy ước năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch 168/KH-SKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch Công tác Pháp chế và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018;
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5.


File Kế hoạch số 1429/KH-SKHCN

File Kế hoạch số 1462/KH-SKHCN

Đề cương giới thiệu Luật

Văn bản của Trung ương và Địa phương

 

 

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ