SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 29/5/2022 đến ngày 03/6/2022
Tuần 22 đăng ngày 27/5/2022

CHỦ NHẬT: 29/5/2022

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4. Điểm tại Hội trường UBND TP (Tầng trệt)

THỨ HAI: ngày 30/5/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ Đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh để tạo phân bón hữu cơ từ phế thải rau củ quả trong phát triển canh tác rau sạch”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: ngày 31/5/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại trường Đại học Cần Thơ (Từ 31/5 - 03/6)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: ngày 01/6/2022  

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp xét duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì dự án sở hữu trí tuệ “Xây dựng, khai thác và phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2022-2025” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLCN cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 02/6/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Tổ thẩm định nội dung và kinh phí đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu số về nguồn tài nguyên thực vật hữu ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ". Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự)

THỨ SÁU: 03/6/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ