SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hướng dẫn thực hiện quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp quận, huyện
Hướng dẫn thực hiện quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp quận, huyện
- Tài liệu hướng dẫn thực hiện quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp quận, huyện.
- Mẫu biểu.
File đính kèm
283_HD quan ly KHCN cap quan huyen.rar
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ