SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

KHẢO SÁT NHU CẦU TRANG BỊ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP

[16/07/2013 09:35]

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn Quốc tế theo chương trình hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đến năm 2020” ...

Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đến năm 2020” đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 29/5/2012;

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn Quốc tế phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm, hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn trong và ngoài nước;

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức khảo sát nhu cầu Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn Quốc tế liên quan đến hoạt động của Quý Doanh nghiệp để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và lập kế hoạch hỗ trợ cho Quý Doanh nghiệp.

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu cập nhật, bổ sung các Tiêu chuẩn Quốc gia, Tiêu chuẩn Quốc tế vui lòng gửi thông tin (theo mẫu đính kèm) về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ trước ngày 30/7/2013 theo địa chỉ sau:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ

Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3813164                    Fax: 0710.3813442

Email: tdccantho@cantho.gov.vn./.

File đính kèm
4121_Phieu DK Tieu chuan.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài