SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 17/9/2022 đến ngày 23/9/2022
Tuần 38 đăng ngày 16/9/2022

THỨ BẢY: 17/9/2022

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Điểm tại Hội trường UBND TP.

- 08 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về khảo sát đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Điểm tại Phòng họp số 3, VP UBND TP.

 

CHỦ NHẬT: 18/9/2022

- Nghỉ.

 

THỨ HAI: ngày 19/9/2022

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ. (Từ ngày 19/9 – 25/9)

- 13 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA: ngày 20/9/2022

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín tham gia công tác giảng dạy. Điểm tại Trường Chính trị TP. Cần Thơ. (Cả ngày)

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp thành phố: “Xây dựng DNA mã vạch cây dâu Hạ Châu của thành phố Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

 

THỨ TƯ: ngày 21/9/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Tổ Thẩm định kinh phí Đề tài "Xây dựng mô hình canh tác nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sản xuất cây ăn trái ở thành phố Cần Thơ". Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: ngày 22/9/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 40’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tận dụng các lợi thế từ Hiệp định EVFTA và chứng nhận xuất xứ ưu đãi thuế. Điểm tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: ngày 23/9/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ