SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 24/12/2022 đến ngày 30/12/2022
Tuần 52

THỨ BẢY: ngày 24/12/2022

- 07 giờ 45’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị khoa học sức khỏe quốc tế năm 2022. Điểm tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

 

CHỦ NHẬT: ngày 25/12/2022

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập và 43 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Cửu Long – Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

 

THỨ HAI: ngày 26/12/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường UBND phường Tân An (mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường ĐHCT. (Từ 26/1230/12)

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

 

THỨ BA: ngày 27/12/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực hợp tác quốc tế các Hội thành viên”. Điểm tại Hội trường Đoàn an điều dưỡng 30.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Điểm tại Hội trường Nhà văn hóa lao động.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh để tạo phân bón hữu cơ từ phế thải rau củ quả trong phát triển canh tác rau sạch”. Điểm tại Hội trường Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự).

 

THỨ TƯ: ngày 28/12/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: ngày 29/12/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: ngày 30/12/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín đi công tác ngoài thành phố.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ