SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022
Chủ đề Ngày Đại dương thế giới 08 tháng 6 năm 2022 được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Gắn với chủ đề nêu trên cùng với việc rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn, Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (diễn ra từ ngày 01/06 đến ngày 08/6) là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc bảo vệ các hệ sinh thái biển và phát triển kinh tế biển bền vững, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đề nghị các Sở ban ngành, các Tổ chức Chính trị - xã hội và Đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức thực hiện các hoạt động góp phần hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022, cụ thể như sau:

1. Các cơ quan đơn vị tổ chức tập trung, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở Nghị quyết số 36/NQ-TW của BCH Trung ương và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

2. Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022 đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên phạm vi toàn thành phố, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể như sau:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, đổi mới trong phương thức, hình thức truyền thông, những hoạt động thiết thực có tính lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan (ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường) tại trụ sở đơn vị, tại nơi công cộng đông người qua lại.

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững, gắn liền với phát triển kinh tế, đàm bảo quốc phòng, an ninh.

- Các cơ quan truyền thông, báo đài tăng thời lượng đưa tin tức, phóng sự, chuyên trang tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

Chi tiết về các hoạt động vui lòng xem văn bản đính kèm.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ