SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đánh giá độ ẩm trong những tòa nhà thương mại
 “Tiêu chuẩn ASTM cung cấp một chỉ dẫn cơ bản để đánh giá thực tế không chỉ sự xuất hiện và nguyên nhân của độ ẩm được theo dõi, mà còn để ghi lại những điều kiện có thể dẫn đến những vấn đề độ ẩm trong tương lai,” Jim E. Bartlett, thành viên của ASTM, phó chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Bureau Veritas cho biết.

Theo đánh giá môi trường của ASTM Quốc tế, quản lý rủi ro và ủy ban hành động khắc phục (E50) đã sửa đổi một tiêu chuẩn chính về chỉ dẫn để đánh giá độ ẩm trong những tòa nhà thương mại.

Bản sửa đổi mới nhất của ủy ban là bản sửa đổi chính đầu tiên của tiêu chuẩn (E3026) kể từ khi được xuất bản vào năm 2015. Những mục tiêu của chỉ dẫn để giúp những chuyên gia tiến hành đánh giá những điều kiện thuận lợi trong các lĩnh vực như kiến trúc, kỹ thuật, v.v.

“Tiêu chuẩn ASTM cung cấp một chỉ dẫn cơ bản để đánh giá thực tế không chỉ sự xuất hiện và nguyên nhân của độ ẩm được theo dõi, mà còn để ghi lại những điều kiện có thể dẫn đến những vấn đề độ ẩm trong tương lai,” theo Jim E. Bartlett, thành viên của ASTM, phó chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Bureau Veritas.

Những thay đổi chính tập trung vào mở rộng quá trình đánh giá không nằm trong phạm vi hình ảnh, bao gồm các quan sát từ xúc giác, khứu giác và âm thanh. Do đó, tên của tiêu chuẩn được thay đổi từ “Đánh giá độ ẩm trực quan” thành “Đánh giá độ ẩm hạn chế”.

Bản sửa đổi cũng kết hợp những cập nhật về định nghĩa của các thuật ngữ, phỏng vấn sửa đổi và bảng câu hỏi phạm vi, và sắp xếp hợp lý hóa tổng thể.

vietq (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ