SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

[09/11/2023 08:08]

Thực hiện Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình).

Nhằm triển khai đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất; thúc đẩy việc tăng cường hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm chủ lực của thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Sở ban, ngành, UBND quận, huyện, các Viện Trường, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình. Nội dung đề xuất phù hợp với quy định tại Mục IV Chương trình hoặc Danh mục nhiệm vụ ưu tiên thực hiện kèm theo Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. Phiếu đề xuất (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ qua địa chỉ mail: sokhcn@cantho.gov.vn trước ngày 30/11/2023. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình theo quy định. Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Phát triển Công nghệ và Đổi mới sáng tạo), số 02 đường Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; điện thoại: 0292.3819308 (gặp Ông Phạm Hoàng Dũng).

Nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt thực hiện sẽ được thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện trên Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ https://sokhcn.cantho.gov.vn/ hoặc gửi trực tiếp đến đơn vị được giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ.

Chi tiết xem file đính kèm.

Sở khoa học và công nghệ thành phố cần thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ