SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030

[12/01/2024 14:16]

Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phê duyệt một số Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030. Để các Chương trình KH&CN cấp quốc gia được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Bộ KH&CN thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia để xem xét đưa vào thực hiện trong các Chương trình với các yêu cầu sau:

1. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đưa vào thực hiện trong Chương trình cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá đã được nêu tại Quyết định phê duyệt của từng Chương trình tương ứng (các Quyết định được đăng tải tại mục “Văn bản chỉ đạo, điều hành” trên cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN theo địa chỉ: www.most.gov.vn và trang web của chương trình theo địa chỉ: www.vpct.gov.vn/Home.html).

2. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Thời gian nhận đề xuất: trước ngày 08/02/2024.

4. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Trong trường hợp cần làm rõ thêm thông tin, đề nghị liên hệ theo thông tin liên hệ chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo.

Xem file đính kèm

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ