SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

[28/02/2024 14:35]

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ; Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-VPUB ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. Thực hiện Công văn số 621/UBND-KSTT ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ (số 109, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2024.

- Đối với hồ sơ nộp trực tuyến: Thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công thành phố Cần Thơ (dichvucong.cantho.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xin vui lòng liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (Số điện thoại: 0292.3820674 hoặc 0374615322 bà Huỳnh Thiên Trúc – Chuyên viên phụ trách tiếp nhận và trả kết quả.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân, tổ chức được biết./.

(Đính kèm sơ đồ vị trí Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ)

Sở khoa học và công nghệ thành phố cần thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ