SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Ứng dụng công nghệ IoT trong kiểm soát chất lượng nước tuần hoàn ao nuôi lươn theo kỹ thuật không phát thải bùn

[20/03/2024 16:45]

Nhằm tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố đề tài KHCN “Ứng dụng công nghệ IoT trong kiểm soát chất lượng nước tuần hoàn ao nuôi lươn theo kỹ thuật không phát thải bùn”, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã có buổi họp hội đồng vào chiều ngày 20/3/2024. Hội đồng do Ông Trương Hoàng Phương - Phó giám đốc Sở khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm Chủ tịch Hội đồng. Thạc sĩ Trần Hữu Tính làm chủ nhiệm đề tài. Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp

Mục tiêu của đề tài thực hiện nhằm thiết kế lắp đặt mô hình ao nuôi lươn có xử lý nước tuần hoàn không phát thải bùn, ứng dụng IoT trong kiểm soát chất lượng nước ao nuôi.

Thành viên hội đồng

Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm: Mô hình ao nuôi lươn tuần hoàn nước thải và không phát thải bùn tích hợp hệ thống IoT kiểm soát và cảnh báo chất lượng nước ao nuôi lươn, quy mô hộ gia đình, chất lượng nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn của QCVN 02-19: 2014/BNNPTNT; Sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước ao nuôi lươn; Sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống IoT.

Ban chủ nhiệm

Trên cơ sở trình bày thuyết minh nghiên cứu của Ban chủ nhiệm, Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ