SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bảo tồn và phát triển biểu diễn nhạc cụ truyền thống, đờn ca tài tử gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ

[26/03/2024 19:11]

Nhằm tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHXH “Bảo tồn và phát triển biểu diễn nhạc cụ truyền thống, đờn ca tài tử gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ”, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã có buổi họp hội đồng vào chiều ngày 26/3/2024. Hội đồng do Tiến sĩ Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm chủ tịch hội đồng. Tiến sĩ Tăng Tấn Lộc làm chủ nhiệm đề tài. Trường Đại học Tây Đô là đơn vị chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp.

Đề tài hướng đến mục tiêu đánh giá hiện trạng vấn đề bảo tồn loại hình biểu diễn nhạc cụ truyền thống, đờn ca tài tử, tiềm năng gắn kết các hoạt động này vào phát triển du lịch thành phố Cần Thơ nhằm mang lại hiệu quả thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh kế - xã hội của thành phố.

Thành viên hội đồng.

Nội dung của đề tài gồm: Đánh giá thực trạng và tiềm năng loại hình biểu diễn nhạc cụ truyền thống, đờn ca tài tử gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ; Xây dựng, vận hành và đánh giá 02 mô hình biểu diễn nhạc cụ truyền thống, đờn ca tài tử kết hợp một số loại hình biểu diễn hiện đại gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ; Đề xuất giải pháp, kiến nghị cơ chế chính sách để phát triển mô hình biểu diễn nhạc cụ truyền thống, đờn ca tài tử nhằm thu hút khách du lịch tại thành phố Cần Thơ;...

Ban chủ nhiệm.

Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ