SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xây dựng mô hình quản trị phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

[12/04/2024 16:03]

Nhằm tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHXH “Xây dựng mô hình quản trị phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã có buổi họp hội đồng vào chiều ngày 11/4/2024. Hội đồng do Tiến sĩ Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm chủ tịch hội đồng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai làm chủ nhiệm đề tài. Học viện Chính trị khu vực IV là đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm khái quát về mặt lý luận, đề tài khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản trị phát triển bền vững thành phố Cần Thơ theo hướng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2050.

Thành viên hội đồng

Nội dung thực hiện đề tài gồm: Xác định (lựa chọn, xây dựng) khung lý thuyết, tham khảo kinh nghiệm (trong và ngoài nước) về mô hình quản trị, đánh giá thực trạng mô hình quản trị và xây dựng mô hình quản trị phát triển bền vững, giảm khí thải nhà kính để liên hệ vận dụng ở thành phố Cần Thơ; Đánh giá thực trạng mô hình quản trị ở thành phố Cần Thơ hiện nay; Mô hình thí điểm quản trị phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2030 theo hướng phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính tại phường Trà Nóc - quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ; Đề xuất chiến lược và phương án triển khai chiến lược quản trị phát triển bền vững thành phố Cần Thơ đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai (áo xanh) - Chủ nhiệm đề tài 

Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài