SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực sản xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

[09/11/2023 14:40]

Nhằm tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN “Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực sản xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ”, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ có buổi họp Hội đồng vào sáng 9/11/2023. Nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị TP. Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Toàn cảnh buổi họp

Nhiệm vụ KH&CN thực hiện nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm thu thập dữ liệu, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, lắp ráp và các ngành công nghiệp hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu của Thông tư 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nội dung thực hiện của nhiệm vụ KH&CN gồm: Xây dựng Bảng đặc tả yêu cầu phần mềm thu thập và đánh giá trình độ và năng lực sản xuất theo thông tư 17/2019/TT-BKHCN trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Phát triển phần mềm thu thập và đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất theo thông tư 17/2019/TT-BKHCN trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Thử nghiệm đánh giá trình độ và năng lực sản xuất theo thông tư 17/2019/TT-BKHCN cho một số doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Cần Thơ dựa trên phần mềm.

Hội đồng do Tiến sĩ Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng. Tiến sĩ Ngô Bá Hùng làm chủ nhiệm. Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.

Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh.

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ