SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu điều tra, thu thập, đánh giá và bảo tồn nguồn gen cây lúa (lúa hoang dại, lúa mùa và lúa cao sản) tại thành phố Cần Thơ.

[25/03/2024 18:57]

Chiều ngày 25/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN “Nghiên cứu điều tra, thu thập, đánh giá và bảo tồn nguồn gen cây lúa (lúa hoang dại, lúa mùa và lúa cao sản) tại thành phố Cần Thơ”. Hội đồng do ông Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm chủ tịch hội đồng. TS. Nguyễn Thúy Kiều Tiên làm chủ nhiệm đề tài. Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long là đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp

Đề tài thực hiện nhằm điều tra, thu thập, đánh giá và bảo tồn nguồn gen cây lúa hoang dại, lúa cao sản tại thành phố Cần Thơ, nguồn gen lúa mùa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ công tác chọn giống lúa mới năng suất, chất lượng và chống chịu với điều kiện bất lợi do tác động của biến đổi khí hậu.

Thành viên hội đồng

Nội dung của đề tài gồm: Khảo sát, điều tra và thu thập nguồn gen cây lúa hoang dại, lúa cao sản tại TP. Cần Thơ, nguồn gen lúa mùa tại vùng ĐBSCL; Trồng, nhân, lưu trữ tại ngân hàng gen (hạt) và bảo tồn tại khu bảo tồn của Viện Lúa; Đánh giá đặc tính nông sinh học (đặc điểm hình thái và nông học) các nguồn gen lúa hoang dại, lúa cao sản và lúa mùa đã thu thập và hiện đang lưu trữ tại ngân hàng gen; Đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất lợi của môi trường của các mẫu giống lúa; Đánh giá các chỉ tiêu phẩm chất của các mẫu giống lúa mùa địa phương và lúa cao sản đã thu thập (các chỉ tiêu xay chà, lý tính, hóa tính); Đánh giá kiểu gen các tính trạng phẩm chất, chống chịu sâu bệnh, môi trường và đa dạng di truyền của tập đoàn nguồn gen lúa hoang dại, lúa cao sản và lúa mùa được thu thập và đang lưu trữ tại ngân hàng gen của Viện Lúa ĐBSCL; Xác định mối quan hệ di truyền của tập đoàn nguồn gen lúa hoang dại, lúa cao sản ở thành phố Cần Thơ, lúa mùa tại vùng ĐBSCL dựa trên kiểu gen và kiểu hình; Xây dựng bộ dữ liệu nguồn gen lúa hoang tại Cần Thơ và ứng dụng trong lai tạo; Phục tráng 01 giống lúa phục vụ sản xuất; Khảo sát, điều tra và thu thập nguồn gen lúa hoang dại, lúa cao sản tại TP. Cần Thơ, nguồn gen lúa mùa tại vùng ĐBSCL.

Ban chủ nhiệm

Trên cơ sở trình bày của Ban chủ nhiệm, Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ