SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2026
Sáng ngày 17/5/2022, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Cần Thơ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2026 với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

Tham dự buổi Ký kết có Ông Ngô Anh Tín, Thành ủy viên – Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Ông Phạm Trường Yên – Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, Ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Cần Thơ cùng với lãnh đạo các phòng ban, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Cần Thơ cùng các cơ quan báo đài đến tham dự và đưa tin.

Buổi Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2026 nằm trong chuỗi sự kiện các hoạt động Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.

Đại diện các đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2026 gồm các nội dung trọng tâm: tăng cường năng lực cho nông dân, thực hiện kinh tế nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, thực hiện chuyển đổi số, vận động các nhà khoa học, các tổ chức nghề nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị sinh thái, tăng cường hoạt động khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; xây dựng mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất.

Liên hiệp hội cũng đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ với Sở Khoa học và Công nghệ với các nội dung: vận động tập hợp trí thức, tuyên truyền phổ biến kiến thức và pháp luật về khoa học và công nghệ, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức các hội thi, cuộc thi, hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu…      

Sở KH&CN Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ