SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn Rhodococcus sp. phân hủy các hợp chất hữu cơ có vòng thơm trong nguồn nước thải
Sáng ngày 10/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ tổ chức tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài “Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn Rhodococcus sp. phân hủy các hợp chất hữu cơ có vòng thơm trong nguồn nước thải”. Hội đồng do ông Trương Hoàng Phương – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng. TS. Nguyễn Thị Phi Oanh làm chủ nhiệm đề tài. Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu tạo chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn Rhodococcus sp. có khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ có vòng thơm trong nguồn nước thải.

Thành viên hội đồng

Nội dung nghiên cứu bao gồm: Xây dựng quy trình định lượng hỗn hợp benzene, toluene, xylene; Xác định đường tăng trưởng của vi khuẩn Rhodococcus sp. XL6.2; Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phân hủy BTX của vi khuẩn Rhodococcus sp. XL.6.2; Tuyển chọn các nguyên liệu làm chất mang để tạo các chế phẩm dạng bột, khảo sát mật số và hoạt tính phân hủy của vi khuẩn Rhodococcus sp. XL.6.2 trong các chế phẩm theo thời gian tồn trữ; Tạo chế phẩm sinh học và đánh giá hiệu quả xử lý nước thải có chứa BTX của chế phẩm; Định danh vi khuẩn Rhodococcus sp. XL.6.2 bằng phương pháp sinh học phân tử và phân tích sinh hóa.

Ban chủ nhiệm

Kết quả nghiên cứu cho thấy, dòng vi khuẩn tiềm năng Rhodococcus aetherivorans XL.6.2 đã được xác định cụ thể các đặc tính sinh lý, sinh hóa và tuyển chọn được chất mang là bột talc có khả năng duy trì mật số và hoạt tính phân hủy BTX của vi khuẩn trong các nguồn nước thải. Việc xác định các đặc tính sinh lý, sinh hóa, chất mang để tồn trữ và tên khoa học của vi khuẩn là rất cần thiết làm cơ sở cho các nghiên cứu ứng dụng tiếp theo về dòng vi khuẩn XL.6.2 trong việc xử lý sinh học BTX ở quy mô lớn hơn cũng như các hợp chất hữu cơ khác trong các nguồn nước thải.

Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài, tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung theo góp ý của thành viên hội đồng.

ctngoc

 

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ