SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội thảo lấy ý kiến góp ý sau khi đã triển khai Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phầm hàng hóa của thành phố Cần Thơ”
Ngày 12/5/2022, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi hội thảo lấy ý kiến góp ý triển khai Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phầm hàng hóa của thành phố Cần Thơ”.

Mục tiêu của Hội thảo là nhằm lấy ý kiến đóng góp cho quá trình triển khai Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phầm hàng hóa của thành phố Cần Thơ” để từ đó Ban chủ nhiệm dự án tiếp thu, cải tiến và từng bước hoàn thiện các nội dung đề ra.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, cơ quan báo đài đến tham dự và đưa tin.

Truy xuất nguồn gốc sẽ giúp các đối tác có thể truy xuất nguồn gốc, lấy được thông tin về lai lịch, quá trình sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa, nông sản. Hiện tại Ban chủ nhiệm dự án đã hoàn thành triển khai thử nghiệm đăng ký nguồn gốc cho 17 sản phẩm hàng hóa, nông sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.   

Đại biểu tham dự Hội thảo được nghe các nội dung tham luận: Tình hình triển khai Đề án áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; báo cáo kết quả xây dựng hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc cho 10 sản phẩm hàng hóa tại thành phố Cần Thơ; báo cáo kết quả triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 10 sản phẩm hàng hóa tại thành phố Cần Thơ; ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình sản xuất nguồn gốc sản phẩm tại HTX Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Giọt Phù Sa.

Cũng tại Hội thảo, Ban tổ chức đã tiến hành trao giấy chứng nhận tham gia dự án cho đại diện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia.

Sở KH&CN Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ